In het kielzog van de Oostendse Compagnie

in de 18de eeuw

De eerste Oostendse Oost-Indiëvaarders vertrokken al in 1715, maar in 1723 besloot keizer Karel VI om de verschillende handelaars samen te laten werken in een echte handelscompagnie. Dat zou de kostbare exotische vracht beter beschermen tegen stormen en kapers op zee. De Generale Indische Compagnie – beter bekend als Oostendse Compagnie – was geboren.

De maximaal twee uur durende wandeling in het stadscentrum start aan het treinstation en eindigt aan het stadsmuseum in de Langestraat. Onderweg vertelt de gids over de moeilijke haven Oostende en de verbindingen met het binnenland. Ook de uitbreiding van de stad in de Oostenrijkse periode (1713 – 1794) komt aan bod, alsook wat daar nog van overblijft in het stadsweefsel. In feiten en verhalen over de Oostendse Compagnie wordt gefocust op de aanvoer, opslag en verkoop van de binnengebrachte goederen, de betrokken personages en de gevolgen voor de stad.

Voor boeking van deze gidsbeurt de dispatching contacteren: info@oostendeahoy.be