Jaarboek 2023

Inhoud

Hoe kwam het nieuw vervoersmiddel “de trein” in onze provincie terecht?

Het verhaal is er één om in te kaderen! Het is alvast het gevolg van politieke disputen, buitenlandse bemoeiingen en financiële miskleunen van jewelste. De aanleg van de eerste spoorlijnen betekenden evenwel de start van een ongekende vorm van mobiliteit onder de bevolking. Plots reisde men we in dik uur van Brugge naar Gent. De eerste internationale treinen brachten de eerste toeristen uit Parijs naar onze kust.

Het verhaal van de aanleg van de spoorwegen in onze provincie, de vele politieke bemoeiingen, de invloed van belangrijke figuren en de enorme problemen die de spoorwegen in onze regionen met zich meebrachten worden uit de doeken gedaan in dit 35e jaarboek. Het jaarboek wordt gestoffeerd met unieke archiefstukken en zeldzame foto’s uit het archief van de auteur Frans Waeyaert.