Street Art 17 juni met de fiets 

We maken met de fiets een tocht van een goede twee uur in de buitenwijken van Oostende onder leiding van onze eigenste gids Linda D'Hondt waarbij we aandacht besteden aan de diverse "gevel kunstwerken"


Afspraak:10 uur aan de ingang van het Sportcentrum aka De koninklijke Stallingen, konninginnelaan 76 Oostende

Maximum 14 deelnemers

Leden  0€  voor niet leden 5€ op voorhand te betalen op onze rekening van de gidsenkring BE74 7370 7493 8607 met vermelding: naam +Street Art fiets 

Inschrijven verplicht via onderstaand formulier

Inschrijvingsformulier Street Art fietstocht 17 juni (ten laatste op 9 juni)