Op zaterdag 24 februari 2024 doen we onze nieuwe gidsbeurt  "In 't kielzog van de Oostendse Compagnie in de 18de eeuw"

De eerste Oostendse Oost-Indiëvaarders vertrokken al in 1715, maar in 1723 besloot keizer Karel VI om de verschillende handelaars samen te laten werken in een echte handelscompagnie. Dat zou de kostbare exotische vracht beter beschermen tegen stormen en kapers op zee. De Generale Indische Compagnie –beter bekend als Oostendse Compagnie – was geboren. Investeerders uit Antwerpen, Brussel en Gent, maar ook uit Oostende en Brugge, brachten het nodige startkapitaal bijeen.

Het hoofdkantoor lag in Antwerpen, maar Oostende werd de thuishaven van de nieuwe Compagnie. Elk jaar vertrokken een viertal zeilschepen vanuit Oostende voor een lange zeereis naar India en China. Bij terugkomst werden de Aziatische goederen zoals specerijen, katoenen stoffen, zijde, porselein en thee in Oostende verkocht. Vooral de theehandel werd een enorm succes: meer dan 50% van alle in Europa ingevoerde thee werd geïmporteerd door de Oostendse Compagnie. En dat succes breekt hen zuur

op. De andere buitenlandse handelscompagnieën doen er alles aan om de Compagnie te kelderen. Onder Nederlandse, Britse en Franse druk werd in 1731 de Oostendse Compagnie afgeschaft. Toch bleef Oostende nog lang een draaischijf voor Aziatische

producten en groeide onze Stad-aan-Zee zelfs uit tot één van de belangrijkste havens in West-Europa. 

De maximaal twee uur durende wandeling in het stadscentrum start aan het treinstation en eindigt aan het Stadsmuseum in de Langestraat. Onderweg vertelt de gids over de toenmalige kleine en moeilijk toegankelijke Oostendse haven en haar verbindingen met het binnenland. Ook de uitbreiding van de stad in de Oostenrijkse periode (1713 – 1794) komt aan bod; en wat daarvan nog in het stadsweefsel doorschemert.

In feiten en verhalen over de Oostendse Compagnie wordt gefocust op de aanvoer, opslag en verkoop van de verscheepte goederen, de betrokken personages en de gevolgen voor de stad en haar bewoners.


We beginnen stipt om 14.30  uur aan het monument 'Vissersvrousen' op het stationsplein

Leden gratis voor niet leden 5 € op voorhand te betalen op onze rekening van de gidsenkring BE74 7370 7493 8607  met vermelding "oostendse compagnie"


Om in te schrijven maak bij voorkeur gebruik van onderstaand formulier


Inschrijvingsformulier voor de ledenactiviteit op (datum)