Oostende in historisch perspectief deel 3 

's Heerwoutermansambacht

Geïllustreerde lezing door Frank Goeminne

In het derde deel van ‘Oostende in historisch perspectief’ gaan we de geschiedenis van TESTEREP verder toelichten.

De voorlopers van de graven van Vlaanderen komen kort aan bod.

Daarnaast moeten we verwijzen naar enkele begrippen uit deze periode, zoals Kasselrij, Ambacht, Begin, Contribuant en andere. Hoe zagen de’ Beginnen’ eruit rond het toenmalige Oost-hende?

Wie was in 1266 de bestuurder voor Oostende, hoe was het bestuur georganiseerd en hoe gebeurde de overgang naar stad?

Wat heeft het wapenschild van Oostende met de familie Wouterman te maken? Wie is die Ridder Wouterman? Wat zijn de grenzen van het in de titel genoemde Ambacht en hoe zit het sociaal en economisch weefsel ineen?

‘s Heerwoutermans Ambacht bestaat sinds 1250 en blijft bestaan tot 1795. Dat is langer dan allerlei fusies die we gekend hebben.

 


Afspraak:14.30 Bistro Toope Groentemarkt 11, 8400 Oostende

Leden  0€  voor niet leden 5€ op voorhand te betalen op onze rekening van de gidsenkring BE74 7370 7493 8607 met vermelding: naam + historie 3  

Inschrijven verplicht (27 februari) op secretaris@oostendeahoy.be