Oostende in historisch perspectief deel 4

Oostende tussen de 12de en de 16de eeuw

Geïllustreerde lezing door Frank Goeminne

In het vierde deel van ‘Oostende in historisch perspectief’ gaan we de geschiedenis van Oostende tussen de 12de en de 16de eeuw verder toelichten.

Na een stand-van-zaken omtrent het project ‘Testerep’ anno 2024, geven we een korte opfrissing van de begrippen ‘Ambacht’ en Begin’.

Het eiland ‘Testerep’ werd opgeslorpt door de zee in 1394 en 1404. Het oude Oostende schoof op … landinwaarts. Oostende

ontwikkelde verder naar de situatie die we nu kennen.

Aan de hand van een kaart van Oostende uit de 15de eeuw, gesitueerd als het 38ste Begin (zie deel 3), gaan we na wat toen de belangrijkste plaatsen waren en die worden geprojecteerd op het huidige stadsplan.

Welke punten hebben Oostende bepaald?

Authentieke geschriften en archiefkaarten laten toe zo’n zestig punten vast te leggen en uit te leggen.

Iedereen die de lezing bijwoont, krijgt een kaart op A4-formaat met legende om te kunnen volgen.

Je kunt er ook een gegidste wandeling mee volgen.

 


Afspraak: donderdag 18 april 2024 om 14.30 Bistro Toope Groentemarkt 11, 8400 Oostende

Leden  0€  voor niet leden 5€ op voorhand te betalen op onze rekening van de gidsenkring BE74 7370 7493 8607 met vermelding: naam + historie 4

 

Inschrijven verplicht (ten laatste voor 9 april) op secretaris@oostendeahoy.be