wat is de prijs van een gidsbeurt?

Duurtijd 1 uur => 60€

Duurtijd 2 uur => 70€

Elk bijkomend uur is 35 € (opmerking: een begonnen uur is een volledig uur)

 

In 2024 wordt dit dan

Duurtijd 1 uur => 70€

Duurtijd 2 uur => 80€

Elk bijkomend uur is 40 € (opmerking: een begonnen uur is een volledig uur)

 

Afspraken rond de gidsbeurten

  • De prestaties van de gids(en) starten op het afgesproken tijdstip.
  • De gids(en) wacht(en) de groep op tot een half uur na de afgesproken starttijd.
  • Gelieve bij laattijdige aankomst de gids(en) te verwittigen.
  • Eventuele wachttijden worden als prestatie beschouwd.
  • In het belang van de gids en de groepservaring neemt een gids maximum 25 personen.
  • Een supplement van 35,00€ per gids wordt aangerekend voor elk bijkomend uur.
  • De bezoeker heeft de mogelijkheid om deze reservatie zonder kosten te annuleren tot 3 werkdagen voor de afgesproken datum. Latere annulering zal u 20€ per gids aangerekend worden.
  • Bij het niet opdagen wordt de volledige prijs van de gidsbeurt aangerekend.

 

 

In het geval van facturatie:

Wordt er een administratiekost van 5 € per gids aangerekend (behalve wanneer anders overeengekomen werd), om deze toeslag van 5 € te vermijden kan u per overschrijving op onze bankrekening BE91 3800 0491 8476 (BIC= BBRUBEBB) met vermelding van de boekingsreferentie, en dit voor de aanvang van de gidsbeurt, het verschuldigde bedrag overschrijven en dan wordt er U indien U dit wenst op het einde van de maand een factuur voor voldaan toegezonden.